4 תשובות
כן, זה בכל המדינה לצערי
יש
הייתי ב5 סופרים ואין