תשובה אחת
תשרדי את החודש ואחריו תשתמשי.
או שתקחי מחברות שהשתחררו או ברגילה