5 תשובות
התינוק חי מהשנייה שהוא נוצר ברחם
בשתיהם
הוא נחשב תינוק למעשה כשהוא נולד, עד אז הוא עובר חי
בזמן ההתפתחות ברחם הוא הופך בשלב מסוים לממש יצור חי
כשהוא ברחם