10 תשובות
שואל השאלה:
(משבת)
אנונימית
לא
כן זה בסדר
אנונימית
אם זה היה במקרר רק לחמם במיקרו
כן
בוודאות
לא כדאי זה מאד גבולי
שואל השאלה:
כן ברור זה היה במקרר
אנונימית
כן זה בסדר גמור