17 תשובות
סוגייה סבוכה מאוד.
לכאורה אין בדבר משום רצח.
אבל הפוסקים הביאו שמותר עד ארבעים ימים מההפריה, ומכאן ואילך הדבר אסור.
מבחינה ערכית, מדובר על המתה של בן אנוש חף מפשע שהיא מעשה פסול בוודאי.
שואל השאלה:
אם אלך לפי הפוסקים שהביא שמותר, יחול עלי דין רוצח?
אנונימי
ישראל שהרג עובר לא נחשב לרוצח.
הסבר: מי שהורג את העובר פטור מעונש מוות, שלא כרוצח (שמות כא, כב): וְכִי יִנָּצוּ אֲנָשִׁים וְנָגְפוּ אִשָּׁה הָרָה וְיָצְאוּ יְלָדֶיהָ וְלֹא יִהְיֶה אָסוֹן עָנוֹשׁ יֵעָנֵשׁ כַּאֲשֶׁר יָשִׁית עָלָיו בַּעַל הָאִשָּׁה וְנָתַן בִּפְלִלִים. העובר לא חשוב כאדם עד שיצא ראשו (משנה, אהילות ז, ו). ראה עוד: רמב"ן נידה מד ע"א; יד רמ"ה סנהדרין נז ע"ב.
בני נוח חייבים על הריגת עובר רק מפני שהתרבה מהמקרא (בבלי סנהדרין נז ע"ב).

אבל אולי לא תהיי רוצחת הלכתית, אבל תהיי רוצחת מוסרית בכל אופן. "פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים".

מי שעשה מינוס - אני מדבר עם מקורות, אתה חולק? דעתי לא מוצאת חן בעיניי? תביא מקורות לאסור או שסותרים את דבריי.
רק שעובר הוא מסכן את חיי האשה:
"לפיכך, העוברת שהיא מקשה לילד - מותר לחתוך העובר במעיה בין בסם בין ביד, מפני שהוא כרודף אחריה להרגה, ואם הוציא ראשו - אין נוגעין בו, שאין דוחין נפש מפני נפש וזהו טבעו של עולם" (שולחן ערוך, חושן משפט, סימן תכה, סעיף ב).
איך אתם זוכרים את כל המקורות שאתם מביאים? אורות מאופל ותוצאה
אנונימי
כאן ספציפית יש לי סיכום שעשיתי.
באופן כללי אני פשוט זוכר, אין לי מושג איך.
שואל השאלה:
אז אני אצטרך לסבול כהורה צעיר
אנונימי
כן.
הסבל שלך לא מתיר את נטילת חייו של העובר/ שליל.
עצם זה שהבאת ילד כשאתה לא מחותן ושקיימת יחסי מין ללא רצון שיצא מזה ילד כבר פוגע בדרכי התורה.
וגם למרות שמה שאמרו פה נשמע יפה, ואני ממש לא מזלזל במי שכתבו את הדברים האלה הייתי מציע לך ללכת לשאול רב אמיתי ולהתייעץ גם עם הוריך.
אנונימי
נערה שנכנסה להריון שלא במסגרת הנישואין, ברור לכל הפוסקים שאסור לה להפיל את עוברה,משום שרק לגבי ממזר נחלקו הפוסקים אם מותר להפילו, אבל העובר הזה כשר לכל דבר, ואין שום היתר להורגו.
וגם אם האם אינה יכולה לטפל בילד שעתיד להיוולד, או מפני הבושה או מפני שהיא צעירה מדי, אין בכך הצדקה להמית את העובר. ולדעת הרבה פוסקים נחשב הדבר כמעט כמו רצח. וכשם שאין להרוג ילד יתום, כך אין להרוג עובר. וגם לפוסקים שמקלים לבצע הפלה כשהעובר חולה, ברור שבמקרה כזה אין שום היתר להפיל. ובמיוחד היום, שיש כל כך הרבה אנשים טובים שמעונינים לאמץ תינוקות, כך שברור שחייו של העובר הזה לא יהיו קשים במיוחד. ולכן בחורה שנכנסה להריון ואינה מסוגלת לגדל את ילדה, תמסרהו לאימוץ.

במסכת שבת (דף פט:), מובא שבבית דין של מעלה אין מענישים את האדם על מעשים שעשה לפני גיל עשרים. ואמנם מגיל בר מצווה אדם אחראי למעשיו אך הדין תלוי גם בבגרות וברמת האחריות שלו ולכן עד גיל עשרים גלוי כלפי שמיא שחלק מהעבירות שנעשות מחוסר מודעות
ובמיוחד בדורנו ניתן ללמד זכות על הרבה צעירם וצעירות שחוטאים בגלל שהחברה הכללית מפתה אותם לעבירה ויש בזה צד מסוים של אונס. כשם שהחשוד על העריות לא נפסל לעדות כשהוא אנוס מצד יצרו וכגון שהשפחה משדלת לזנות (ע"פ תוס סנהדרין כו: וגיטין מא:) וכתב מרן הרב קוק באגרות הוא הדין לגבי ה"שפחא בישא" של זרם הזמן שנתנו לה מן השמיים שליטה טרם שתכלה לגמרי ותנדף כעשן(הקדמת תיקוני זוהר ), שהיא משדלת בכל כשפיה הרבים את בנינו הצעירים לזנות אחריה, - הם אנוסים גמורים וחלילה לנו לדון אונס כרצון. וניתן ללמד זכות שרבים מרעועי הדעות שבימינו הם קרובים לאנוסים מפני שיבושי הדעות ומיעוט השפעה לברר דרך הישרה לנבוכים. (וכן בשו"ת מהר"ם מלובלין סי טו לימד זכות על חטאים שלא מדעת).
^לא הבאתי את זה משם הבאתי את זה מ"שאל את הרב"
תקשיבי אם את לא מוכנה תעשי הפלה הילד רק יסבול מזה
את לא צריכה ליסבול בתור הורה צעיר את צריכה עדיין לחיות את החיים שלך
עזבי כרגע את ההלכה תעשי מה שטוב בישבילך
אנימה שולט.
א. מי אמר שהוא באמת יסבול? שיתכונן, יערך בהתאם וילמד על טיפול, והוא יהנה מאוד עם התינוק.
ב. ההלכה חשובה לו, כי הוא יהודי. למה לך להציע משהו אחר?
ממה שידוע לי, לפי ההלכה אסור להפיל בשום שלב אלא אם יש אישור מרב.
אנימה שולט, את מדברת כאילו יש משהו יותר טובב מהלכה. ההלכה היא לטובתנו.
"ואין טוב אלא, תורה שנאמר (משלי ד, ב) "כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו" (ברכות ה ע"א, עבדוה זרה יט ע"ב).