3 תשובות
כי יש בו גז?
כי זה גוף שמלא במשהו, כמו בלון.
שואל השאלה:
.