5 תשובות
חלבון - הלבן
חלמון - הצהוב
חלבון- לבן
חלמון- צהוב
החלמון זה הצהוב. את יכולה לזכור את זה לפי השיטה שחלבון נשמע כמו לבן
חלמון זה הצהוב
חלבון זה הלבן
גם אני הייתי מתבלבלת
תמיד שאת שוכחת תיזכרי שחלבון זה כמו חלב וחלב זה לבן
ככה ייקלט לך
חלבון לבן
חלמון צהוב