5 תשובות
לבנות רגילות
מבפנים זה אותו הטעם זה באמת לא משנה
ביצים לבנות סטנדרטיות זולות משמעותית, ולכן עדיף לקנות אותן.
אין הבדל.
אין הבדל בטעם בכלל