14 תשובות
לא,אם זה לפני 30/40 יום זה לא נחשב וולד עדיין
כשזה נעשה מוקדם בחודשיים הראשונה ולא בחודש הרביעי אז לא זה לא רצח
אנונימית
אני לא חושב, אני יודע שהפלה היא רצח
אנונימי
לא. כל אחד והבחירות שלו בחיים.
תלוי באיזה שלב בהריון.
לא בכלל לא
למה כולם כותבים לא?
חד משמעית כן
העובר בפנים הוא פאקינג יצור חי שאוכל ונושם
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94