7 תשובות
הצהוב
תזכרי את זה לפי זה שחלבון יש בו את המילה חלב וחלב זה לבן
הצהוב
הצהוב וחלבון זה הלבן
הבפנוכו הזה הצהוב
הצהוב
חלבון- לבן (לזכור לפי - חלב / לבן שנמצאים במילה)

חלמון- צהוב (לזכור לפי - לימון שנמצא במילה
אנונימית
צהוב