10 תשובות
הלבן
הלבן
זה
לא, חלמון זה הצהוב
החלבון
חלבון זה הלבן - רמז לכך: חלב ון - חלב - לבן
חלמון זה הצהוב - רמז: ח למון - לימון - צהוב
עקצתי שלושה פרחים!!!!!!!!
שואל השאלה:
בטוחים?
לא, ההפך. חלבון זה הלבן, חלמון זה הצהוב
חלבון - לבן.
חלמון - צהוב.