5 תשובות
מישהו שאת דלוקה עליו
מישהו שאת אוהבת אותו
שאת מחבבת מישהו
שיש לך רגשות כלפי מישהו
הידלקות.

זה כן יכול גם להתפתח ממש לאהבה, אבל שלב ראשון זה הדלקות.
התחברות ל