2 תשובות
ביום עשורי- 1,024
ביום העשרים- 1,048,576
ביום השלושים- 1,073,741,824
אפשר לעשות לזה גם ביטוי אלגברי כמו בחוקיות רק ששחכתי את הנושא הזה