5 תשובות
תכנס לפרופיל שלך ותלחץ על האודות
למטה צד שמאל
יש לך 59
ב'אודות' בפרופיל
שואל השאלה:
זה הרבה?
תכנס לפרופיל שלך ואז תלחץ על אודות.
תלחץ על ה3 פסים בצד ימין למעלה ותלחץ על התמונת פרופיל שלך.
ככה אתה נכנס לפרופיל עצמו, עכשיו תיכנס לאודות וזה יראה לך כמה נקודות האמינות יש לך.
התחברות ל