7 תשובות
בכל חנות של טלפונים
עכשיו יהיה אולי בחנות כזאת של חומרי בניין ודברים כאלה
אנונימית
חנויות טלפונים
טופטן
חנות טלפונים
חנות טלפונים
כרגע בתקופה הזאת בסופר
אם לא יהיה בסופר רגיל אז בסופרים האלה של קופיקס תמיד יש שם
את יכולה גם להשאיל ממישהו עד שיגמר התקופה הזאת בטח יש מישהו שיש לו לפחות שתי אוזניות
בסופר יש
התחברות ל