7 תשובות
(0,0)
זה איפה שx=0, וגם y=0
(0,0)
(x=0, y=0)
(0,0)
ממוקמת במרכז מערכת הצירים.
נק ראשית הצירים היא נק שגם שיעור הy הוא 0 וגם שיעור הx הוא 0, כלומר
(0,0) והיא ממוקמת במרכז המע צירים