תשובה אחת
שני צירים, ציר האיקס וציר הוואי
התחברות ל