תשובה אחת
עשית טוב.
למה הוא מתעלם ממך?
כשהקורונה בעזרת השם תעבור ותיפגשו תדברי איתו על זה
התחברות ל