4 תשובות
א, ב,ג,ו מקבילית ,ד' אני לא בטוחה
שואל השאלה:
לא זה. בעמוד 174 יש את שאלה 2
שנייה בודקת
א' 9 מקווה שלא התבלבלתי
וב' גם 9, כי אם יש לך זוית אחת ישרה זה גורם לכל הזוויות להיות ישרות בגלל שהצלעות מקבילות וזוויות מתחלפות ומתאימות שוות