7 תשובות
את לוקחת 5 מחלקת ב30 ואת התוצאה כופלת ב100
16.666666667%
16 אחוז בערך
עריכה: לא משנה, התבלבלתי
ישר אתרים לחשב את זה
מחלקת מאה בשלושים ועושה כפול 5
עוד דרך זה 5X100 חלקי 30
ככה:
לוקחת 5, מחלקת ב 30, זה אמור לצאת 1/6.
אז את 1/6 את מכפילה ב 100, יוצא 100/6, ואז זה שווה ל -
16.66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666667%
30 כפול 0.05