2 תשובות
198
198 קלוריות ללחמניה אחת.
דרך:
198=6:(450:100*264)
לא צריך סוגריים, זה רק כדי שיהיה יותר ברור להבין.