3 תשובות
שואל השאלה:
היה צריך לכנס את המליאה ואז להתפטר .. עכשיו הוא עובר על החוק
אנונימי
שואל השאלה:
"יועמ"ש הכנסת איל ינון מתנגד להחלטה של אדלשטיין ומבקש בדחיפות שיכנס את המליאה"
אנונימי
"בית המשפט העליון, בית משפט מיוחד שנתכונן עפ"י סעיף 55 של דבר המלך במועצה על ארץ ישראל, 1922, בית המשפט המחוזי ובית משפט השלום, תהא להם הסמכות לכוף אדם בקנס או במאסר לציית לכל צו שניתן על ידם והמצוה לעשות איזה מעשה או האוסר לעשות כל מעשה." מפקודת בזיון בית המשפט, כלומר אפשר להטיל עליו קנס או מאסר עד שהוא יציית לצו בית המשפט העליון
התחברות ל