5 תשובות
מקבל טיפולים
-./
מוציאים אותו לטיפולים כשצריך או שיש מקום לחולים בבית כלא
אנונימית
מוציאים אותו לטיפולים אבל יש איתו שוטר או שהוא עדיין באזיקים
נראה לי יש בית חולים בבית כלא
או שפשוט מוציאים אותם לטיפול
מה שבטוח זה שהם חייבים לקבל טיפול אי אפשר שלא
לשירות בתי הסוהר יש, אם אינני טועה, מתקן רפואי מרכזי, אשר בו מאושפזים תחת שמירה בטחונית הדוקה כל האסירים אשר נזקקים להשגחה ולטיפול מסביב לשעון (מקרים מיוחדים, מורכבים מבחינה מקצועית, מועברים לבתי החולים הרגילים, אבל זה 'סיפור' מבחינת שב"ס, כי צריך להציב שמירה קפדנית ומתמדת מאוד בכל עת על כל אסיר שמוצא כך ממתקן שב"ס.)
התחברות ל