2 תשובות
בנות של בית 100%, אני לא יכול לדמיין את עצמי עם הסוג השני
נשארות בבית