5 תשובות
כל יום
כל יום
שיש לך 70 פלוס אז כל יומיים
שיש לך 90 פלוס אז כל 3 ימים
נקודות האמינות עולות באופן קבוע ויום יומי לכל משתמשי האתר, כל זה במידה והם פעילים ואינם עוברים כמובן על החוקים של האתר.
מ-50+ נקודות האמינות יעלו כל יום, מ-70+ הן יעלו כל יומיים ומ-90+ הן יעלו כל שלושה ימים.
יום יומיים שלוש
כל יום עולה באחד, במידה ולא עוברים על חוקי האתר.
התחברות ל