3 תשובות
זה לא בהגדרות זה בשיחה עצמה
למטה צד שמאל
בזמן שאתה בשיחה יש לך את האפשרות אתה יכול לשים את עצמך על השתק ושלא יראו אותך