תשובה אחת
של s20 די טובה אבל הרבה יותר עדיף את של הפלוס והאולטרה
התחברות ל