תשובה אחת
פייסטיים,להתכתב,מבינה אותך ובטוחה שזה קשה אבל הכל יהיה בסדר וזה יעבור ;)