3 תשובות
כנראה הוא ניתק תנראה לאחרונה שלו
כי הוא עשה שלא יראו מתי נראה לאחרונה
הוא הוריד את הנראה לאחרונה