2 תשובות
לה לא הכי מתאים מה התקציב?
לא בשביל להחזיק אותו לבד אם הרכב באחזקת ההורים אז זה מצוין בשבילך