תשובה אחת
לא יודעת, אבל כדי לך לקחת אתשלי אני נותנת בחינם