תשובה אחת
כמו שסטיפס מעבד את השאלות פה ושם תמונה של מעבד בשאלה על שיר.