9 תשובות
שלום
שמחה, שלום, שמש
שמחה
שלום
שגשוג
שלווה
שלווה
שמחה
שלום
שמש
שגשוג
שקט
שלווה
שמש
שירים
שמחה, שגשוג, שלווה, שלום, שחר, שבת, שופר
שאלה טובה P:
שמחה.