תשובה אחת
מעבירים כף יד מצד ימין של המכשיר לצד שמאל
אנונימי
התחברות ל