2 תשובות
Revitalized
Revived ? תלוי מה המשפט
rejuvenated?
Revitalized?
resuscitated?
התחברות ל