5 תשובות
הרבה
יחסית הרבה, כנראה כמעט 3000
3000 גג
3000
אנונימי
התחברות ל