4 תשובות
29
יכול להיות 100 ואם תטריד או משהו יכולים לחסום אותך לצמיתות אבל בדרכ 30
30 זה לא חסימה^
29 זה חסימה לכמה ימים