2 תשובות
כתמים מיין אדום מנקים עם יין לבן על הכתם ואז מכבסים כרגיל.
מצד שני, המכבסים כרגיל כאן לא ברור... איך כיבסת אותה בעבר? - כבס כרגיל אחרי שתשים יין לבן על הכתם.
נוע'לה
איזה שטויות עם יין לבן
המנפיצן