3 תשובות
ניראית תימניה.
שקורי זה שם-משפחה עיראקי,
עיראקית