2 תשובות
כן
כן אלא אם כן היא בגדרות שינתה שאף אחד לא יראה