2 תשובות
אז ככה:
עושים כזאת משוואה
5(x+15)= שש איקס
x = 75

אם ככה הפיתרון הוא:
בתחילה נסעה על 90 קמ"ש
ולאחר מכן על 75

אם את צריכה הסבר תגידי לי ואסביר.
אז בהתחלה היא נסעה 5x (המהירות נסמן בx והזמן שהיא נסעה בהתחלה הוא 5)
ולאחר מכן נסעה 3(x-15) כי היא נסעה 3 שעות במהירות הקטנה ב15
הדרך שעברה בקטע הראשון הייתה גדולה פי 2 מהדרך שעברה בקטע השני, אז המשוואה היא: (5x=2(3x-45 פותרים את המשוואה ומוצאים שx=90 ככה שבחלק בראשון של הנסיעה היא נסעה במהירות של 90 קמש ובחלק השני היא נסעה במהירות של 75 קמש