2 תשובות
4y-9=x+9
אנונימית
בתחילת הניסוי- מבחנה א: x
מבחנה ב: 4x
שפכו 9 סמק ממבחנה ב למבחנה א, אז במבחנה ב יש: 4x-9. ובמבחנה א יש: x+9
אמרו שהתקבלה כמות זהה, אז נשווה ביניהם.
4x-9=x+9
ומצאנו שx=6
מציבים ורואים שמבחנה א בתחילת הניסוי היה: 6 סמק
ובמבחנה ב היה: 24 סמק