8 תשובות
הייתי פותר אותה, מה כבר הייתי עושה?
הוצאתי 97 בבגרות גם בלי שום עזרים. בכל מקרה אין מה לרמות.
נעזרת בכל האמצעים שעומדים לרשותי
מעתיקה כמו שהעתקתי כמעט בכל הבגרויות
שואל השאלה:
גם אחרי שחתמת על הטופס של טוהר הבחינות? ^
מעתיקה
כן, מעניין לי הטופס
ל חתמתי על שום טופס
טוהר הבחינות לפני הכל!