4 תשובות
צריך למצוא משוואת ישר ולהציב את הנק'
את צריכה למצוא את הm של הפונקציה ואז מהm את הb ואז יוצא לך את משפט הפונקציה ושם את מציבה לפי האיקס והווי ורואה אם יוצא לך נכון
1. למצוא את השיפוע
2. למצוא משוואת ישר עם השיפוע ונקודה
3. לבדוק אם הישר עהור בנקודות האלה
2 ו-5 אני חושבת