2 תשובות
משפט תאלס
שואל השאלה:
לא למדנו את זה עדיין, אמורים למצוא משולשים חופפים