תשובה אחת
21.3 זה ב2000
ב2020(20 שנים אחרי) אז 21.3 כפול 1.012 (שווה ערך ל101.2%) וה1.012 בחזקת 20 כי עברו 20 שנים יוצא בערך 27.039
ב1990(10 שנים לפני) אז מחלקים ב1.012 בחזקת 10 יוצא 18.9