תשובה אחת
אפשר ללכת להדפיס את השלט בחנות הדפסות!
מקווה שעזרתי!