תשובה אחת
סכסוך בין שני לאומים שונים שלא היו נלחמים זה נגד זה במידה והיו מאותו הלאום.
לדוגמא סכסוך על השליטה בהר הבית בין הלאום היהודי ללאום הערבי.