תשובה אחת
זה מה שמצאתי, תראה אם עוזר לך:

האוורור הריאתי (VE) = כמות האוויר הנכנסת לריאות ויוצאת מהן בדקה.

ערכי האוורור הריאתי במנוחה הן 6 7.5 ליטר / דקה ואילו במאמץ עשויים ערכים אלו להגיע לכדי 120 200 ליטר בדקה.

עם העליה ברמת הכושר האירובי המרבי (צריכת חמצן מרבית), חל שיפור גם באוורור הראיתי (VE) במאמץ מרבי עקב העלייה בצריכת החמצן ע"י הגוף.

עלייה באוורור הריאתי (VE) ממתנת את עליית חומציות הדם והשרירים הפעילים.
בפועל, מתרחשת הכנסת כמות חמצן גבוהה יותר לריאות והגדלת אספקתו לשרירים הפעילים באמצעות מחזור הדם במקביל לסילוק גדול יותר של דו- תחמוצת הפחמן (CO2) וחומרי פסולת נוספים מהריאות אל מחוץ לגוף.