7 תשובות
כן
לא
כן
לא, הודיעו לנו שלא יהיה מבחנים
בנתיים רק שיעורי בית
לא, החליפו לנו את זה בעבודות